Verkuijl – Verkuil – Verkuyl

  

Het is in de loop der eeuwen ontstaan dat de familie naam op verschillende manieren wordt geschreven. Niet altijd is duidelijk waarom en wanneer de verandering heeft plaatsgevonden.

 

In de genealogie welke terug gaat tot Sijmen Verkuijl (1645) is er echter tot nu toe sprake van drie verschillende schrijfwijzen. Toch zijn de mensen met deze “verschillende” achternamen allemaal rechtstreeks familie van elkaar.

 

We kunnen vaststellen dat afstammelingen van Sijmen via rechte lijn en oudste kinderen nog steeds de uij vorm hanteren.

 

Begin 19 e eeuw zien we de schrijfvorm met ui verschijnen:

Jasper Verkuijl (9) en Dirk Verkuijl (10) – zie schema afstamming in rechte lijn

krijgen zonen die Verkuil als achternaam gaan voeren. Via Jasper zijn dat: Antonie (14) geboren 1810 en Jacob (15) geboren 1818. Via Dirk is dat: Antonie (16) geboren 1810. De voortgaande lijn vanuit deze drie stamvaders wordt voortaan met ui in de boeken vermeld.

 

De vorm met uy komen we tegen bij Willem Verkuyl. Dit is één van de twee zonen van Arie Verkuil (36) geboren 1879. Beiden zijn ingeschreven met de familienaam Verkuil, Arie blijft die naam voor zijn familie houden terwijl Willem zijn naam en die van de kinderen verandert in uy. Wellicht heeft dit te maken met het feit dat hij met de kinderen na de tweede wereldoorlog is geëmigreerd naar Zuid-Afrika.

 

In andere parentelen komen voor: varianten van Vercuijll, Verkuilen of Verkuijlen; ook Joosten Verkuil vind je terug. Als de manier waarop u de familienaam schrijft dus een variant is op het meest voorkomende Verkuil of Verkuijl kan het toch zo zijn dat we familie zijn en kunnen wij uw gegevens vergelijken met wat we reeds weten. Neem contact met ons op !